Η ομάδα της Αγαθαγγέλου τηρεί μια σταθερή και αυστηρή πολιτική με σκοπό την παροχή της υψηλότερης δυνατής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ανώτατη διευθυντική ομάδα της Χρηστάκης Αγαθαγγέλου ΛΤΔ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 οι οποίες ισχύουν για ολόκληρη την εταιρεία και για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με «Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού επεξεργασίας τροφίμων και συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου τους», που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών. Φιλοδοξία και δέσμευση της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης, με βάση τα ακόλουθα:

  • Την επανεξέταση και συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων/υπηρεσιών της, όπου είναι δυνατόν, καθώς και της αποτελεσματικότητας των Διαδικασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Λειτουργικού Συστήματος.
  • Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/και Διαδικασιών καθώς και για προϊόντα.
  • Την αξιολόγηση των στόχων αυτών ως προς το επίπεδο επίτευξής τους στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Λειτουργικού Συστήματος από τη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Την κατανομή πόρων για την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών και την ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.
  • Την ικανοποίηση του πελάτη
  • Την ενθάρρυνση, συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας για την προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας σε κάθε δραστηριότητά του και την απόκτηση κουλτούρας και σωστής συμπεριφοράς σε θέματα που σχετίζονται με την Ασφάλεια & Υγεία.
  • Τη συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια για την κάλυψη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, των οδηγιών και των ισχυόντων προτύπων.
  • Την παροχή ασφάλειας και τη συνέπεια στα υψηλής ποιότητας προϊόντα.
  • Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

I010921S03164 Certificate  16952 1527 (ID 95153)_Page_1.png

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Μείνετε ενημερωμένοι για τα τελευταία μας νέα!